Welkom bij WelSlagen

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die tot nu toe nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn. WelSlagen richt zich op werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt die graag in deze sector willen werken. Tot de doelgroep behoren werkzoekende jongeren, voortijdig schoolverlaters en kandidaten zonder startkwalificatie. Deelnemers volgen een toeleidingstraject voorafgaand aan een BBL-opleiding zorg en welzijn. Gedurende twintig weken gaan de deelnemers één dag per week naar een ROC en lopen zij drie dagen per week stage bij een zorg- of welzijnsinstelling. Zo maken ze kennis met leren en werken in de praktijk. In het toeleidingstraject wordt specifieke aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden.  Na het toeleidingstraject kunnen kandidaten rekenen op een BBL-contract bij een zorgorganisatie dat kan leiden tot een MBO-kwalificatie op niveau 3. Dankzij de medewerking van ketenpartners zoals gemeenten, UWV, ROC’s en zorginstellingen én de intensieve begeleiding, is het uitvalpercentage laag. Ook de leerbaangarantie maakt dat de werkzoekenden extra gemotiveerd zijn om het project succesvol af te ronden.

WelSlagen neemt zorgorganisaties de werving en selectie van leerlingen uit handen. Voordat het traject start vindt er een zorgvuldige screening plaats van de kandidaten. Ook de begeleiding kost zorgorganisaties relatief weinig tijd, omdat die wordt overgenomen door een ervaren coach. De coaches ondersteunen de deelnemers op diverse terreinen: hulp bij financiën, ondersteuning in reflecteren en communiceren en het combineren van werk, leren en privé. Zo krijgen zorgorganisaties twintig weken arbeidskrachten beschikbaar tegen minimale kosten. WelSlagen kent als toeleidingstraject een hoog rendement: 75% van de gestarte kandidaten stroomt door naar een BBL-plaats bij een werkgever.

Calibris Advies werkt samen met provincie Noord-Brabant en de gemeenten Eindhoven en Roosendaal.