Venray

Welkom bij Wijkleerbedrijf Venray

Het WijkLeerbedrijf Venray is gevestigd in Venray, van waaruit MBO-deelnemers van het ROC Gilde Opleidingen zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen waarvoor geen indicatie vanuit WMO of zorgverzekeraar is. Deelnemers doen door leren en werken in de wijk werkervaring op die aansluit bij hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 en worden hierbij begeleid door coördinatoren Jolanda Barents en Marja Smits. Zij staan de wijkbewoners te woord die hulp van het WijkLeerbedrijf willen hebben, gaan bij hen langs en koppelen de vraag om hulp aan een deelnemer. Zij begeleiden de deelnemers in de dagelijkse praktijk in de wijk en zijn het aanspreekpunt voor iedereen die hulp krijgt vanuit het WijkLeerbedrijf. Ze werken hierbij nauw samen met een docent, die vanuit ROC Gilde Opleidingen als vaste docent en mentor aan het WijkLeerbedrijf gekoppeld is.